ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Προπτυχιακή εκπαίδευση
1996-1997: Ελεύθερη φοιτήτρια Πανεπιστημίου ULB Βρυξελλών Βελγίου
1997-2004: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου ULB Βρυξελλών Βελγίου
Βαθμός: Μεγάλη διάκριση
2004: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Νομαρχία Δωδεκανήσου

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
2004-2005: Τρίμηνη εκπαίδευση, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
2005-2006: Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, άγονο αγροτικό ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου Δωδεκανήσου
2006-2008: Χειρουργική, Χειρουργική κλινική Νοσοκομείου «Αγία Βαρβάρα» Αιγάλεω
2007: Απόκτηση τίτλου ATLS
2009-2014: Ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου,
​ΩΡΛ κλινική νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
2014: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας

Προϋπηρεσία
Επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Φωνιατρικής και Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας
(ΚΕΦΕΛ, www.kefel.gr)

Παρούσα θέση

 • Επιμελήτρια στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική Ευρωκλινικής Αθηνών
 • Επιστημονικός συνεργάτης  Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
 • Επιστημονικός συνεργάτης Ευρωκλινικής Παίδων
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Mέλος της ελληνικής Φωνιατρικής Εταιρείας

Université libre de Bruxelles

image-132362-foto_1.jpg?1417783539119

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
 
Συμμετοχή σε συνέδρια

 1. 18ο Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας - Κεφαλής και Τραχήλου «Αυτόματη εγκεφαλονωτιαία ρινόρροια. Ανασκόπηση και μετά ανάλυση της Βιβλιογραφίας». 
 2. European hernia society congress 2008
  c)Inguinal hernia repair using PHS: the evolution of our techniques
  d) Abdominal and umbilical hernias repair using PHS: our experience
 3. 2010 IFHNOS Global continuing education Program 
  Παρουσίαση: a) Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx 
  b) Sinonasal hemangiopericytoma
 4. 3ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας 
  «Στοματοφαρυγγικός καρκίνος υποδυόμενος βραγχιακή κύστη: Παρουσίαση μιας περίπτωσης»
 5. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ (2011) 
  Πλαστική ρινικού διαφράγματος και σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Μύθος και πραγματικότητα.
 6. 24th Congress of the European Rhinologic Society (2012) 
  “An alternative treatment of acute rhinosinusitis”
 7. 21ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Πανελλήνιας Εταιρίας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (2012) 
  «Υπερβαρικό οξυγόνο στη θεραπεία της αιφνίδιας νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας, εμπειρία δύο χρόνων»
 8. 17ο Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας - Κεφαλής και Τραχήλου 2013 
  «Καλοήθεις τραχειακές στενώσεις» 
  «Σημασία της προεγχειρητικής λαρυγγοσκόπησης πριν την θυρεοειδεκτομή» 
  «Πλαστική του ρινικού διαφράγματος με τοπική νάρκωση - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα»
 9. 14ο Πανελλήνιο σεμινάριο ρινολογίας (Αθήνα, Απρίλιος 2014) 
  «Ανάστροφα θηλώματα. Παθογένεια και αντιμετώπιση»
 10. 1st pre-conference workshop stem cell applications in regenerative medicine and flow cytometry (Athens, May 2014)
 11. Ημερίδα της ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων Ελεύθερων επαγγελματιών, «Το Βραχνό Παιδί»
 12. XXVII Congress of the Union of the European Phoniatricians (Moscow, October 2014), 
  “Laryngeal papillomatosis. A Retrospective study”
 13.  13ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογίας, ομιλία: "Η φωνή στην τρίτη ηλικία".
 14. 2nd Pre-Conference workshop Stem Cell Applications in regenerative medicine and flow cytometry (Athens, June 2015)
 15. 15. Cell & Gene Therapy 2015, 4th International Conference and Exhibition on Cell & Gene Therapy 2015


Παρακολούθηση σεμιναρίων - συνεδρίων

 1. 2010 IFHNOS Global continuing education Program
 2. 21ο Πανελλήνιο ιατρικό σεμινάριο Ωτολογίας - Ακοολογίας - Νευροωτολογίας (2011)
 3. European Academy of voice, one day tutorial (2011)
 4. 9th Pan European Voice Conference (2011)
 5. 8th Workshop of the European Laryngological Society (2011)
 6. 2d workshop sialadenoscopy (2011)
 7. Injection Laryngoplasty / Hands on Workshop ( Hamburg, 2011)
 8. 16ο Hellenic Congress of ENT (2011)
 9. 12ο Hellenic Congress Rhinology (2012)
 10. 24th Congress of the European Rhinologic Society (2012)
 11. 21ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Πανελλήνιας Εταιρίας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (2012)
 12. 15th Croatian International Rhinosurgical Advanced School (Zagreb, 2012)
 13. 5th Manchester phonosurgery Course (Manchester, 2013)
 14. 13ο Πανελλήνιο ρινολογικό σεμινάριο και εργαστήριο ενδοσκοπικής ρινοχειρουργικής, ρινοπλαστικής (2013)
 15. 17ο Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας - Κεφαλής και Τραχήλου (2013)
 16. 14ο Πανελλήνιο σεμινάριο ρινολογίας (Αθήνα, Απρίλιος 2014)
 17. 1st pre-conference workshop stem cell applications in regenerative medicine and flow cytometry (Athens, May 2014)
 18. Ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων ελεύθερων επαγγελματιών (Αθήνα 2014)
 19.  XXVII Congress of the Union of the European Phoniatricians (Moscou, October 2014)
 20. Voice Intergated Therapy Courses
 21. Manual and postural therapy for muscle misuse voice problems Jacob Lieberman, MA, DO (Athens, June 2015)
 22. 2nd pre-conference workshop stem cell applications in regenerative medicine and flow  cytometry (Athens, June 2015)


Δημοσιεύσεις

 1. Recurrent Respiratory Papillomatosis: an extensive review. Angelou Valerie, Kalodimou Vassiliki. 
  ​International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2012. 6(3):33-42
 2. Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells in the Regeneration of Vocal Folds: A Study on a Chronic Vocal Fold ScarStem Cells International, Volume 2016 (2016), Article ID 9010279, Angelou Valerie, Kalodimou Vassiliki.