ΦΩΝΟΤΡΑΥΜΑΤΑ

Όζοι φωνητικών χορδών

Τα φωνητικά κομβία, ή αλλιώς όζοι ή κάλοι των φωνητικών χορδών, προέρχονται από το χρόνιο τραυματισμό των φωνητικών χορδών από κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση της φωνής. Ανήκουν στα φωνοτραύματα. Παρουσιάζονται συχνά στους τραγουδιστές, δασκάλους, νηπιαγωγούς, λόγω ακατάλληλης χρήσης της φωνής τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η φωνητική κόπωση, η βραχνάδα και, στους τραγουδιστές, η δυσχέρεια στις υψηλές νότες. Η διάγνωση γίνεται με λαρυγγοσκόπηση. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων,
οι όζοι αντιμετωπίζονται με λογοθεραπεία, με στόχο την εκμάθηση σωστού φωνητικού προτύπου, που θα επιτρέψει την υποστροφή των οζιδίων.
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, συστήνεται χειρουργική αντιμετώπιση.

Πολύποδας φωνητικών χορδών

Ο πολύποδας των φωνητικών χορδών είναι μια πάθηση, που ανήκει επίσης στα φωνοτραύματα. Οφείλεται στην κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση της φωνής. Στους τραγουδιστές εμφανίζεται μετά από ακατάλληλη τεχνική τραγουδιού. Είναι μια μονήρης βλάβη, από την οποία επηρεάζεται η φυσιολογική ταλάντωση των φωνητικών χορδών, και η οποία μπορεί να είναι μισχωτή ή
με ευρεία βάση. Δεν αποτελεί προκαρκινικό στάδιο. Τα συμπτώματα είναι κυρίως η βραχνάδα και η φωνητική κόπωση. Πολύ σπάνια, αν ο πολύποδας έχει μεγάλο μέγεθος, μπορεί να αποφράσσει την αναπνευστική οδό και να προκαλεί δύσπνοια. Η διάγνωση γίνεται μέσω λαρυγγοσκόπησης, με τη χρήση εύκαμπτου ή άκαμπτου ενδοσκόπιου υψηλής ευκρίνειας.

Η θεραπεία είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία, με τη χρήση άκαμπτου λαρυγγοσκοπίου και μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας. Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο οικείο του περιβάλλον ύστερα από διάστημα μερικών ωρών.

Μετεγχειρητικά, συστήνεται αφωνία για 2 ημέρες το περισσότερο. Επειδή αυτού του είδους η πάθηση οφείλεται σε μη σωστή χρήση φωνής και
​μη ενδεδειγμένο φωνητικό πρότυπο, συστήνεται στους ασθενείς η παρακολούθηση συνεδριών φωνοθεραπείας το αμέσως επόμενο διάστημα μετά
την εγχείρηση, για την πρόληψη της υποτροπής.

Κύστη φωνητικών χορδών

Οι φωνητικές χορδές διαθέτουν μικρούς βλεννογόνους αδένες, οι οποίοι εκκρίνουν τις απαραίτητες ουσίες με στόχο τη σωστή λίπανση των φωνητικών χορδών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ταλάντωσή τους. Η δημιουργία κύστης στο σώμα της φωνητικής χορδής είναι αποτέλεσμα φωνοτραύματος. Η υπερβολική και κακή χρήση της φωνής μπορεί να οδηγήσει στην απόφραξη του στομίου του αδένα και στη δημιουργία της κύστης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της σωστής ταλάντωσης των φωνητικών χορδών, προκαλώντας στον ασθενή βραχνάδα και φωνητική κόπωση. Η θεραπεία της πάθησης είναι μόνο χειρουργική. Η προσπέλαση των φωνητικών χορδών γίνεται μέσα από το στόμα και η αφαίρεση της κύστης γίνεται με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας και εργαλείων μικρολαρυγγοσκόπησης.Μετεγχειρητικά, πάντα συστήνουμε κάποιες συνεδρίες φωνοθεραπείας, για την αποφυγή υποτροπής.