ΠΟΛΥΠΟΕΙΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ

Πολυποειδής εκφύλιση (οίδημα Reinke)

Το οίδημα Reinke, ή αλλιώς πολυποειδής εκφύλιση των φωνητικών χορδών, αναφέρεται στην οιδηματώδη αύξηση του χώρου ανάμεσα στην επιφανειακή στιβάδα  της φωνητικής χορδής και το σύνδεσμό της. Κύρια αιτία αποτελεί το κάπνισμα, ενώ ενοχοποιείται επίσης και η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση. Χαρακτηριστικά συμπτώματα αποτελούν η βραχνάδα, η φωνητική κόπωση και η μείωση της βασικής συχνότητας ομιλίας. Η παθολογία είναι περισσότερο συμπωματική στις γυναίκες, διότι η αλλαγή του τόνου της φωνής (γίνεται πιο μπάσα) είναι πιο χαρακτηριστική. Σπάνια, και αν το οίδημα είναι μεγάλο, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει δύσπνοια και σύνδρομο υπνικής άπνοιας

Στα αρχικά στάδια, η θεραπεία συνίσταται στην τροποποίηση των συνηθειών, στη μείωση ή και διακοπή του καπνίσματος και στη φαρμακευτική θεραπεία της ενδεχόμενης παλινδρόμησης. Σε προχωρημένες καταστάσεις, η θεραπεία είναι χειρουργική. Η προσπέλαση των φωνητικών χορδών γίνεται μέσα από το στόμα, με τη χρήση άκαμπτου λαρυγγοσκοπίου και τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας. Μετεγχειρητικά πάντα συστήνονται συνεδρίες φωνοθεραπείας,  για να μπορέσουν οι φωνητικές χορδές να επανατοποθετηθούν σωστά.